DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Thăng Bình 2402 thí sinh
2 Huyện Phú Ninh 2493 thí sinh
3 Huyện Đại Lộc 2266 thí sinh
4 Thành phố Tam Kỳ 2288 thí sinh
5 Thành phố Hội An 1987 thí sinh
6 Huyện Quế Sơn 2072 thí sinh
7 Thị xã Điện Bàn 1272 thí sinh
8 Huyện Hiệp Đức 1032 thí sinh
9 Huyện Tiên Phước 1184 thí sinh
10 Huyện Duy Xuyên 562 thí sinh
11 Huyện Núi Thành 702 thí sinh
12 Huyện Phước Sơn 319 thí sinh
13 Huyện Nam Trà My 750 thí sinh
14 Huyện Bắc Trà My 437 thí sinh
15 Huyện Nông Sơn 390 thí sinh
16 Huyện Đông Giang 197 thí sinh
17 Huyện Tây Giang 185 thí sinh
18 Huyện Nam Giang 69 thí sinh

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 1960202