DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Thăng Bình 2638 thí sinh
2 Huyện Phú Ninh 2755 thí sinh
3 Huyện Đại Lộc 2354 thí sinh
4 Thành phố Tam Kỳ 2439 thí sinh
5 Thành phố Hội An 2154 thí sinh
6 Huyện Quế Sơn 2085 thí sinh
7 Thị xã Điện Bàn 1421 thí sinh
8 Huyện Tiên Phước 1239 thí sinh
9 Huyện Hiệp Đức 1046 thí sinh
10 Huyện Duy Xuyên 713 thí sinh
11 Huyện Núi Thành 774 thí sinh
12 Huyện Phước Sơn 366 thí sinh
13 Huyện Bắc Trà My 522 thí sinh
14 Huyện Nam Trà My 781 thí sinh
15 Huyện Nông Sơn 409 thí sinh
16 Huyện Đông Giang 198 thí sinh
17 Huyện Tây Giang 193 thí sinh
18 Huyện Nam Giang 97 thí sinh

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2115494