DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Thăng Bình 2395 thí sinh
2 Huyện Phú Ninh 2467 thí sinh
3 Huyện Đại Lộc 2262 thí sinh
4 Thành phố Tam Kỳ 2267 thí sinh
5 Huyện Quế Sơn 2049 thí sinh
6 Thành phố Hội An 1898 thí sinh
7 Thị xã Điện Bàn 1265 thí sinh
8 Huyện Hiệp Đức 1029 thí sinh
9 Huyện Tiên Phước 1179 thí sinh
10 Huyện Duy Xuyên 557 thí sinh
11 Huyện Núi Thành 689 thí sinh
12 Huyện Phước Sơn 319 thí sinh
13 Huyện Nam Trà My 750 thí sinh
14 Huyện Bắc Trà My 433 thí sinh
15 Huyện Nông Sơn 389 thí sinh
16 Huyện Đông Giang 196 thí sinh
17 Huyện Tây Giang 185 thí sinh
18 Huyện Nam Giang 67 thí sinh

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 2
Tổng số lượt truy cập: 1908415