DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Thăng Bình 2607 thí sinh
2 Huyện Phú Ninh 2692 thí sinh
3 Huyện Đại Lộc 2337 thí sinh
4 Thành phố Tam Kỳ 2427 thí sinh
5 Thành phố Hội An 2132 thí sinh
6 Huyện Quế Sơn 2073 thí sinh
7 Thị xã Điện Bàn 1408 thí sinh
8 Huyện Hiệp Đức 1045 thí sinh
9 Huyện Tiên Phước 1232 thí sinh
10 Huyện Duy Xuyên 710 thí sinh
11 Huyện Núi Thành 770 thí sinh
12 Huyện Phước Sơn 357 thí sinh
13 Huyện Bắc Trà My 521 thí sinh
14 Huyện Nam Trà My 770 thí sinh
15 Huyện Nông Sơn 409 thí sinh
16 Huyện Đông Giang 198 thí sinh
17 Huyện Tây Giang 192 thí sinh
18 Huyện Nam Giang 96 thí sinh

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2081867