Chào mừng bạn đến với Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về an toàn giao thông" cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2019 – 2020
TỪ 7h00 NGÀY 15/10/2019 ĐẾN 17h00 NGÀY 31/10/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo
TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

629 thí sinh

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hội An
02

1002 thí sinh

Trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Tam Kỳ
03

468 thí sinh

Trường THCS Trần Phú, Huyện Đại Lộc
04

371 thí sinh

Trường THCS Trần Phú, Huyện Phú Ninh
05

481 thí sinh

Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Thăng Bình
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

2400 thí sinh

Huyện Thăng Bình
02

2481 thí sinh

Huyện Phú Ninh
03

2264 thí sinh

Huyện Đại Lộc
04

2284 thí sinh

Thành phố Tam Kỳ
05

2070 thí sinh

Huyện Quế Sơn
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Nguyễn Tấn Nghĩa


Lớp 8-Trường THCS Chu Văn An
Huyện Duy Xuyên

Hồ Hồng Hanh


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Tiên Hiếu Văn Lê


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Lê Thanh Thuyên Tiên


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Lê Văn Hiếu Tiên


Lớp 7-Trường THCS Kim Đồng
Huyện Núi Thành

Lê Văn Hiếu Tiên


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Lê Phạm Kiều Diễm


Lớp 9-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Lê Phạm Thúy Quyên


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Trần Ngọc Trung


Lớp 6-Trường THCS Quế Phú
Huyện Quế Sơn

trần thị cẩm bích


Lớp 7-Trường THCS Lương Thế Vinh
Huyện Duy Xuyên

Nguyễn Thị Quỳnh Hương


Lớp 8-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An

Nguyễn Thị THùy Trâm


Lớp 8-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Hoàng DanhTuấn


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Khuyến
Huyện Núi Thành

Lê Khắc Thịnh


Lớp 8-Trường THCS Lý Tự Trọng
Thành phố Tam Kỳ

ngô sỹ dương


Lớp 8-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An